Временно изграждане и поддръжка на съоръжения

Нашата компания е натрупала значителен опит в областта на временното изграждане и поддръжка на съоръжения. Това включва всички свързани услуги, необходими за изграждането и експлоатацията на такива съоръжения.