DSG България
Предоставя разнообразни услуги в сферата на поддръжка за своите клиенти в цяла Европа