Временна заетост
За дейността си на територията на България DSG придоби статут на предприятие за предоставяне на временна заетост, поддържайки списък с висококвалифицирани опитни специалисти.