Нашите услуги
Ние предлагаме голям брой услуги.
Основната цел на компанията е да служи, като посредник между правителството на САЩ в дейността му в Източна и Централна Европа.

Временни съоръжения
Коли под наем и оборудване
Услуги за поддръжка
Временна заетост