Компанията е създадена през 2006 г. като дъщерна компания D-S-G Group.